Dansk

Jeg vil gerne fortelle jer om våres organisasjon, Noam Elieser Institusjonen, og det viktige arbeide den gør for de trængende i Israel. TBehøver du udfyllende informasjon så kan du selvfølgelig gjerne kontakte meg via telefon eller e-post. Mitt mobilnummer og e-postadresse vises i slutten av dette brevet.

Et av Noam Elieser’s sentrale mål er at hjelpe store familier i Israel som er i svært vanskelige sosioøkonomiske forhold og er dermed i behov av våres støtte. Våres bistand til disse familiene er uttrykt i tilførselen av grunnleggende matvarer og klær.

I de to siste årene har vi sørget for madprodukter for rundt 70 familier hver eneste uke, og umiddelbart før jødiske helligdager, som for eksempel Rosh Hashana, Sukkot og påsken, har vi sørget for madprodukter til omtrent 120 familier. Før endringen i våres system for assistanse, bestod denne hjelp av matkurver fylt med grunnleggende madvarer for sabbaten og helligdager. I dag, som jeg skal forklare nedenfor, hjelper vi familiene i form av madkuponger.

Tidligere har vi haft et stort lager med kjøleskap. Vi brukte lageret til at lagre mat og klær som vi køpte til reduserte priser eller mottok som gaver fra forskjellige bedrifter som generøst har hjulpet oss. Vi sorterte ut disse produktene og vi distribuerte madvarer til de familier vi hjelper ved at bruke kjølebiler.

For halvannet år siden forandret vi våres system drastisk på grunn av store utgifter – leiekostnaderne for kølelageret, for transport og leveringskostnader, og til lønn av betalte ansatte (det pågående arbeidet kan ikke utføres bare ved hjelp av frivillige). De store logistikk-kostnadene gav oss ikke noe valg: Vi ønsket at fortsatt hjelpe familiene, men vi behøvde at gøre dette på en mere kostnadsbesparende måde.

I dag gir vi ut madkuponger som viser navn, identitet og kortnummer til mottageren, som er ikke-omsettelige. Madkupongene har en bestemt pengeverdi og kan brukes til at køpe madvarer i supermarkedene. Denne metoden har fordeler og ulemper. Den primære fordelen er den enorme besparelser i transport, levering og lagringskostnader, samt den store besparelsen i tid (vi investerte meget tid og energi tidligere i driften av våres lager og våres leveranse system). En annen fordel er at familiene nå kan velge hvilke matvarer de ønsker.

Den store ulempen er at vi nu må betale for madprodukterne til selvkost. Vi kan ikke lenger motta disse produktene gratis eller til en 25 prosent rabatt. Men vi veide fordeler og ulemper opp mot hverandre før vi endret systemet vårt og kom til den konklusjonen at vi måtte finne en ny metode å drive på hvis vi ønsket å fortsette med det viktige arbeidet med å gi langsiktig hjelp til vanskeligstillede familier i Israel. I tillegg til matvarer, distribuerer vi tøy både til voksne og børn i begynnelsen av hver vintersesong (som kan være rett kold her i Israel), samt skolebøger, notisbøger, skrivesager og skoletasker innen starten av hvert skoleår.

Grundlaget for vores aktiviteter kommer udelukkende fra donationer. På grund af den globale økonomiske krise har gaver til vores organisation blevet reduceret i de sidste to år. Den sørgelige konsekvens af denne situation er, at vi gradvist er blevet tvunget til at skære vores hjælp til trængende familier i Israel med omkring 50 procent.

Jeg håber, at jeg har givet dig idé om omfanget og karakteren af vores arbejde på vegne af enkeltpersoner og familier, som er økonomisk nød her i Israel. Som nævnt før, vil jeg gerne give dig yderligere oplysninger, hvis du er interesseret.

Med venlig hilsen,
Yitzhak Nakii
På vegne af Noam Eliezer institution